Going Fishing

Going Fishing - Copyright 2010 Tatyana Brown

11" x 8"
silk screening
Copyright 2010 Tatyana Brown